طلاق

طلاق چیست؟ یک زندگی می‌تواند با طلاق با پایان خود برسد. شخصی که اقدام به صدور درخواست طلاق می‌نماید می‌تواند با توجه به شرایط و جنسیت خود یکی از انواع طلاق که در قانون مدنی از آنها سخن به میان آمده است را برگزیند. هر نوع ازدواجی می‌تواند به مشکلاتی از جمله ناسازگاری مواجه شود. … ادامه خواندن طلاق