مطالبه وجه یا گرفتن طلب به همراه نمونه دادخواست

دادخواست مطالبه طلب

مطالبه وجه یا گرفتن طلب به همراه نمونه دادخواست

مطالبه وجه و تنظیم متن شکایت بابت طلب از لحاظ قانونی به دو صورت امکان‌پذیر است که فرستادن اظهارنامه و تنظیم دادخواست مطالبه وجه از آن جمله هستند. به خاطر همین موضوع، نمونه متن شکایت از بدهکار در قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود.

همچنین شما می‌توانید به منظور تنظیم دادخواست مطالبه وجه با کارشناسان وکیل آگاه ارتباط برقرار کنید. تنظیم این دادخواست جزئیات مهمی دارد که در صورت مشکلات احتمالی در نوشتن آن می‌توانید از راهنمایی‌های کارشناسان این مجموعه استفاده کنید. در ادامه در رابطه با بخش‌های مختلف و جزئیات مطالبه وجه، اطلاعات بیش‌تری را با شما در میان می‌گذاریم.

مطالبه وجه و یا همان مطالبه طلب به معنای پس گرفتن پول نقد بر واحد رایج است. (ریال یا تومان)

این دعوا از جمله دعاوی مالی بوده و حسب مورد با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد.از جهت صلاحیت محلی هم برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه یا مطالبه طلب دادگاه اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.به دلایل مختلف ممکن است یک نفر از دیگری وجهی را طلبکار باشد مثل اینکه معامله ای انجام شده و مبلغ آن پرداخت نشده باشد یا اینکه پولی به قرض داده شده باشد و یا خسارت پولی و مالی به خواهان وارد شده و به واسطه آن وجه موضوع طلب خواسته شده باشد.

نکاتی در رابطه با موضوع مطالبه وجه

 1. این دعوا در دسته دعاوی مالی قرار دارد که شاکی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
 2. دعاوی مطالبه وجه را به سختی می توان کیفری نمایش داد و تا حد زیادی غیر ممکن است.
 3. خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال تامین خواسته هم گفته می شود.)
 4. دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.
 5. در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.
 6. همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت غدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف امولا به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.

نمونه دادخواست مطالبه وجه

مطالبه وجه التزام قراردادی ( وجه التزام قرارداد)

وجه التزام نوعی جریمه در قرارداد محسوب می شود. این مبلغ توسط طرفین قرارداد در قراداد نوشته می شود و هرزمان که هرکدام از انها به تعهدات خود عمل نکرد ملزم به پرداخت وجه التزام قرارداد است. در هنگامی که یک قرارداد دارای وجه التزام بوده و فرد شاکی در دادگاه آن را بیان می نماید و برای مطالبه وجه شکایت به عمل می اورد ، دادگاه حقی در ارتباط با کم یا زیاد کردن مبلغ نوشته شده در قرارداد ندارد و فرد متعهد موظف است بر طبق رای صادره از دادگاه ، کل مبلغ وجه التزام قرارداد را پرداخت نماید.

اگر مبلغ تعیین گردیده مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، در اینصورت بعضی محاکم فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می نمایند اما بعضی محاکم با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می نمایند. ماده ٢٣٠ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

دادخواست مطالبه وجه

مطالبه وجه از جمله دعاوی مالی است و با توجه به میزان و ارزش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود. به موجب قانون آئین دادرسی مدنی، خواهان در دعاوی حقوقی باید برای اعلام مطالبه وجه خود، دادخواست مطالبه وجه را تنظیم کند.

طریقه نوشتن دادخواست مطالبه وجه

برای نوشتن دادخواست مطالبه وجه نیز باید مراحل زیر را دنبال کنید :

 • نوشتن اطلاعات شخصی نظیر (نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن و غیره).
 • تعیین خواسته و بهای مطالبه وجه.
 • تعهداتی که خود را مستحق مطالبه وجه می‌دانید.
 • درخواست خواهان از دادگاه.
 • ذکر ادله و مدارک و اطلاعات مطلعین و شاهدان.
 • امضای دادخواست‌دهنده.

نمونه دادخواست مطالبه وجه

نمونه دادخواست مطالبه وجه یا نمونه دادخواست مطالبه طلب فرم‌های مختلفی دارد که بر اساس نوع دادرسی تقسیم می‌شود. انواع فرم نمونه دادخواست مطالبه وجه عبارتند از :

 • فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف.
 • فرم دادخواست واخواهی.
 • فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری.
 • فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین یا مرحله بدوی.
 • فرم دادخواست مربوط به دادگاه تجدیدنظر.

متن دادخواست مطالبه وجه

در دادخواست مطالبه وجه پس از نوشتن قسمت‌های مختلف آن، متن دادخواست مطالبه وجه نوشته می‌شود. در این بخش، اطلاعات مختلفی از وجه و تاریخ‌های آن درج می‌گردد.

نمونه دادخواست مطالبه وجه به استناد شهادت شهود

اگر برای مطالبه وجه خود، شاهد یا شاهدینی را داشته باشید، می‌توانید نمونه دادخواست مطالبه وجه به استناد شهادت شهود را پر کنید و به دادگاه ارائه دهید. در فرم این دادخواست پس از درج مشخصات اطلاعات شخصی، اسناد و غیره، مشخصات شهود نوشته می‌شود.

نمونه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه

اگر شما برای مطالبه وجه خود، تاریخی را با طرف دیگر در نظر گرفته باشید و چنانچه بازگشت وجه شما با تاخیر مواجه باشد، می‌توانید خسارتی را که در اثر تاخیر در پرداخت صورت گرفته است، خواستار شوید. در این هنگام می‌توانید خسارت تاخیر تادیه را در نمونه دادخواست مطالبه وجه خود درج کنید. خواهان می تواند خسارت تاخیر تادیه مطالبه خود را بر اساس شاخص رسمی بانک مرکزی از دادگاه درخواست کند.

نمونه دادخواست مطالبه وجه ناشی از قرارداد

مطالبه وجه بر اساس موارد مختلفی صورت می‌گیرد که مطالبه وجه ناشی از قرارداد و تعهدات مالی یکی از آن‌هاست. طلبکار در نمونه دادخواست این مطالبه، قراردادی را که با بدهکار دارد، اعم از قراردادهای فروش، ساخت و اجاره و غیره را ارائه می‌دهد و طلب خود را مطالبه می‌کند.

مطالبه وجه از شهرداری

برای مطالبه بهای روز ملک از شهرداری، بایستی مدارک لازم مانند سند مالکیت یا حکم تایید کننده مالکیت را به دادخواست ضمیمه نمود.در مواردی نیز مالک یا وکیل وی، بدواً مبادرت به طرح درخواست تامین دلیل جهت احراز تصرفات شهرداری و محدوده ان و تطبیق ملک خود با تصرفات شهرداری می نمایند که انجام این اقدام بعضاً موجب تسهیل رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ملک در دادگاه می گردد. قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل‌خواهد شد.

هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه ‌محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداری ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

مطالبه وجه

مطالبه وجه حواله

حواله شامل چک های غیر بانکی است. قوانین صدور چک در خصوص حواله ها و یا همان چک های غیر بانکی صدق نمی کنند. اما صدور آنها بر اساس قوانین مدنی و قوانین تجارت صورت می گیرد.

می توانید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی اقدام به تکمیل مدارک خود نمایید و شکایت خود را طرح کنید.

مطالبه وجه سفته

مطالبه وجه سفته یا فته طلب یکی دیگر از دعاوی مالی است که دادگاه های حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند. بر طبق قوانین تجارت ، فته طلب یا مطالبه وجه سفته سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌ حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه و تاريخ پرداخت نيز بايد در سفته قيد شود.

مطالبه وجه از ورثه

در مواردی دیه شده است که پس از فوت یک فردی ، افرادی نزد خانواده وی حاضر می شوند و ادعا ی مطالبه وجه طلب خود از متوفی را دارند. اثبات این موضوع بستگی به اسناد و مدارک ارائه شده توسط مدعیان  دارد. طلبکار یا طلبکاران متوفی می توانند شخصا یا از طریق وکیل خود، طلب خود را از وراث متوفی مطالبه کنند.

با مطالبه طلب، هرکدام از وراث متوفی مسئول پرداخت تمام بدهی متوفی به اندازه سهم ارث خود (نه بیشتر از آن) هستند. بعد از پرداخت بدهی طلبکاران، اگر چیزی از ماترک باقی ماند بین وراث به نسبت سهم الارث ایشان تقسیم می شود.اما اگر اموال ترکه برای پرداخت بدهی های متوفی کافی نبود، مسئولیتی متوجه وراث در برابر مابقی بدهی متوفی نیست.

اگر یکی از ورثه، ماترک را رد کند علاوه بر عدم مسئولیت نسبت به بدهی متوفی، در عملیات وراثتی نیز نمی تواند، به افرادی که اموال ترکه را قبول کردند اعتراض کند. اما اگر بعد از پرداخت طلب، چیزی از اموال متوفی باقی بماند می تواند همانند سایر وراث، ادعای ارثیه داشته باشد و آن را مطالبه کند.

مطالبه وجه فاکتور

اخیرا دعاوی مطالبه وجه از فاکتور به موضوعی بسیار رایج در دادگاه ها تبدیل شده است. برای مطالبه وجه خود می توانید از مستنداتتان استفاده نمایید و مدارک و اسنادی را که در اختیار دارید به دادگاه تقدیم نمایید. اگر فاکتور های کتبی شما از بین رفته بودند و.. می توانید شکایت خود را از طریق شهادت شهود پیگیری نمایید.

برای شهادت شهود پس از تنظیم استشهادیه می بایست تمامی شاهدان که بر بدهکار بودن فرد واقف هستند ذیل ان را امضا نمایند.

مطالبه طلب

یک نمونه استشهادیه

به نام خدا

اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این صورتجلسه گواهی می نمائیم که آقای/ خانم ……………… فرزند …………….. در جلسه مورخ ………….مبلغ ………. ریال به آقای/خانم …………….. فرزند …………….. بابت ……………. بدهکار بوده و قرار بر این شد که در تاریخ ………….. کلیه بدهی خود را تسویه و مبلغ بدهی را پرداخت نماید.

ولیکن فرد نام برده شده تاکنون از پرداخت دین خود استنکاف نموده و با وعده های واهی خواهان را سرگردان نموده است.بدیهی است در صورت نیاز، در مراجع قانونی مدنظر حاضر خواهیم شد.

شاهدان:

آقا / خانم : …………….، فرزند : ……………، کد ملی شاهد : …………..، شماره شناسنامه : ……………، نشانی شاهد : ……………

آقا / خانم : …………….، فرزند : ……………، کد ملی شاهد : …………..، شماره شناسنامه : ……………، نشانی شاهد : ……………

نتیجه گیری :

مطالبه وجه یکی از دعاوی مالی می باشد که شما می توانید با توجه به مستندات و مدارک خود برای مطالبه طلبتان از طریق دادگاه اقدام نمایید.

وجه التزام نوعی جریمه در قرارداد محسوب می شود. این مبلغ توسط طرفین قرارداد در قراداد نوشته می شود و هرزمان که هرکدام از انها به تعهدات خود عمل نکرد ملزم به پرداخت وجه التزام قرارداد است. می توانید با مراجعه به دادگا و ارائه اصل قراردادتان میزان جریمه را مطالبه نمایید.

شما می توانید از طریق فاکتور های خرید و فروش نیز پرونده حقوقی برای مطالبه طلبتان از یک خریدار تشکیل دهید.

اگر فردی متوفی، بدهکار باشد ، ورثه ی وی موظف هستند ابتدا طلب های متوفی را پرداخت نمایند و سپس اگر مبلغی از ارث باقی ماند ان را میان خود تقسیم نمیاند.

اگر مال و ارث متوفی به اندازه ی میزان بدهکاری هایش نبود ، ورثه وی موظف هستند هرکدام به میزان سهم الارثشان در پرداخت این بدهی مشارکت نمایند.

نحوه مطالبه وجه از شهرداری نیز در متن بالا شرح داده شده است.

در این مقاله از وبسایت وکیل مشهد سعی کردیم به صورت جامع و کامل اطلاعاتی را در زمینه مطالبه وجه یا استرداد طلب در اختیار شما کاربران گرامی قرار دهیم همچنین شنا میتوانید جهت مطالعه بیشتر مقالات در زمینه حقوقی به بخش وکیل حقوقی در مشهد مراجعه نمایید.

مطالبه وجه التزام قراردادی ( وجه التزام قرارداد)

وجه التزام نوعی جریمه در قرارداد محسوب می شود. این مبلغ توسط طرفین قرارداد در قراداد نوشته می شود و هرزمان که هرکدام از انها به تعهدات خود عمل نکرد ملزم به پرداخت وجه التزام قرارداد است. در هنگامی که یک قرارداد دارای وجه التزام بوده و فرد شاکی در دادگاه آن را بیان می نماید و برای مطالبه وجه شکایت به عمل می اورد ، دادگاه حقی در ارتباط با کم یا زیاد کردن مبلغ نوشته شده در قرارداد ندارد و فرد متعهد موظف است بر طبق رای صادره از دادگاه ، کل مبلغ وجه التزام قرارداد را پرداخت نماید. اگر مبلغ تعیین گردیده مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، در اینصورت بعضی محاکم فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می نمایند اما بعضی محاکم با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می نمایند. ماده ٢٣٠ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

نکاتی در رابطه با موضوع مطالبه وجه

 1. این دعوا در دسته دعاوی مالی قرار دارد که شاکی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد.
 2. دعاوی مطالبه وجه را به سختی می توان کیفری نمایش داد و تا حد زیادی غیر ممکن است.
 3. خواهان و طلبکار در دعوای مطالبه طلب می تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا بعد از تقدیم دادخواست اموال بدهکار را توقیف کند.(به توقیف اموال تامین خواسته هم گفته می شود.)
 4. دعوای مطالبه طلب همیشه در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و دادگاه محل نشانی خوانده صالح به رسیدگی است.
 5. در دعوای مطالبه طلب خواهان و طلبکار علاوه بر امکان درخواست اصل خواسته و اصل طلب اگر طلب از نوع وجه رایج (پول ایران) باشد، می تواند خسارت تأخیر تأدیه را نیز مطالبه نماید.
 6. همواره در دعوای مطالبه طلب این امکان و امتیاز برای بدهکار در نظر گرفته شده است که در صورت غدم توانایی پرداخت یکجای محکوم به تقاضای اعسار یا تقسیط بدهد که البته راه هایی برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد که مهم ترین آنها توقیف امولا به طور پنهانی و مخفیانه و قبل از ابلاغ به طرف است.
3.7/5 - (3 امتیاز)

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *