مطالبه سرقفلی

مطالبه سرقفلی

سرقفلی مبلغی است که صاحب ملک از مستاجر خود در زمان اجاره ملک دریافت می کند. از زمان قدیم تاکنون در مورد دریافت و بازپرداخت سرقفلی میان صاحب ملک و مستاجر اختلاف نظرهایی وجود داشته است. بنابراین امروزه نیز مطالبه سرقفلی یکی از شایع ترین دعاوی در امور ملکی می باشد. در برخی از موارد […]

اثبات وقوع عقد بیع چیست؟

وکیل مشهد

واژه بیع در لغت به معنای خرید و فروش یا همان داد و ستد است. عقد بیع نیز به معنای عقد قراردادی مرتبط با داد و ستد می باشد که به موجب این قرارداد، شخص فروشنده یا مالک، مالکیت کالا یا وسیله خود را در ازای دریافت پول یا مال به طرف خریدار انتقال دهد. […]

نحوه مطالبه سرقفلی در حقوق ایران

وکیل مشهد

مبنای حقوقی دادخواست  نحوه مطالبه سرقفلی در حقوق ایران در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است می تواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی […]

دعوی خلع ید

وکیل مشهد

اگر ملکی اعم از زمین، خانه، آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است، به صورت غیرقانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد، کسی که سند مالکیت به نام اوست، می تواند برای تخلیه ملک دعوی خلع ید مطرح نماید. همچنین اگر ملک مشاعی در تصرف برخی از مالکین باشد، سایر مالكین می توانند […]

الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل مشهد

مبنای حقوقی دادخواست براساس قانون، ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی دارند اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارند. بنابراین اگر معامله عادی مانند بیع، هبه و صلح در خصوص یک ملک تنظیم شود تا […]