الزام به انجام تعهد

وکیل مشهد

تعهد بر وزن تعفل از ریشه «عهد» است و در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است. در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه ای است که بر اساس آن شخص ملزم به انتقال یا قسم مال یا منفعت یا حق یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود اسباب ایجاد […]

لیست انواع دعاوی حقوقی

6a9c3401 d01a 4612 9701 23fbe9132d6d

لیست انواع دعاوی حقوقی : دعاوی حقوقی به دعاوی گفته می شود که در ارتباط با حقوق افراد جامعه است. تعهدات حقوقی به واسطه اعمالی که با اختیار خود آنها را به وجود آورده ایم، تعریف می شوند. در واقع ما در زندگی روزمره خود با یک سری تعهداتی روبرو هستیم که رعایت حقوق این […]

مطالبه افت قیمت خودرو و شرایط آن

وکیل مشهد تصادفات

خودرویی که خریداری می‌کنید ممکن است به علت تصادف یا با گذشت زمان، مشمول افت قیمت شود. به طور معمول، در تصادفات رانندگی، اتومبیل یکی از طرفین یا هر دو آن‌ها آسیب می‌بیند. آسیب‌های وارده به بدنه و خسارت‌های خودرو شامل خسارت مستقیم و غیر مستقیم هستند؛ در ارتباط با خسارت های مستقیم می‌توان گفت، […]