چک تضمینی

چک تضمینی

چک تضمینی

چک تضمینی یک نوع سند مالی است و در بیشتر موارد از آن به عنوان وسیله ی پرداخت در آینده استفاده می شود. امروزه انواع چک در معاملات مورد استفاده قرار می گیرند که دارای قوانین و پشتوانه های محکمی می باشند.

پرداختی های چک تضمینی ، توسط خود بانک تضمین می شوند. برای صدور چک های تضمینی نیازی به دسته چک ندارید و می توانید درخواست خود برای دریافت آن را به بانک مورد نظر خود ارائه دهید.

اعتبار این نوع چک توسط بانک تضمین می شود و در اغلب موارد در وجه حامل صادر می شوند. در زمان صدور این چک ، مبلغ آن از حساب صادر کننده کسر می شود و تا موعد مقرر چک نزد بانک به امانت می ماند. در تاریخ سررسید چک ، مبلغ آن به حساب دریافت کننده واریز می گردد.

چک تضمینی چیست

موارد کاربرد چک تضمینی

موارد واریز به حساب های قرض الحسنه و جاری

 1. واریز دین ها و تعهدات
 2. واریزی برای حساب های دولتی
 3.  صدور حواله به شهرستان
 4. پرداخت نقدی به اشخاص

قوانین چک تضمینی

 • فردی که چک تضمینی ارائه داده است ، به هیچ وجه نمی تواند آن را مسدود کند و یا جلوی پاس شدن چک را بگیرد.
 • فوت، حجر و ورشکستگی صادرکننده چک اخلالی در وصول چک ایجاد نمی کند و در صورتی که این چک برای شخصی صادر و یا پشت نویسی شده باشد حتی طلب کاران صادر کننده چک نیز نمی توانند و حق ندارند وجه این چک را توقیف کنند.
 • همه چک های تضمین شده باید دارای رمز، شماره امضا، مهر شعبه بانکی و مهر صاحب امضا باشند.
 • چک تضمین شده برای این مصارف صادر می شوند: واریز به حساب های قرض الحسنه جاری، پس اندازه و کوتاه مدت – واریز تعهدات و دین ها، واریز به حساب دولتی – صدور حواله به شهرستان ها – پرداخت نقدی به اشخاص و …
 • مبلغ چک حتما باید به وسیله ماشین چک نویسی روی چک پرفراژ گردد.

مدارک مورد نیاز برای صدور چک تضمینی

 • فرم پر شده نمونه 396 با عنوان درخواست صدور چک تضمین شده رمز دار
 • رسید دریافت وجه برابر با میزان چک تضمین شده

مراحل صدور چک تضمینی

 • امضای سند 396 و تحویل آن
 • پرفراژ سند حسابداری و تایید کردن دریافت وجه
 • صدور چک تضمین شده رمزدار شهری و امضا روی ته سوش چک صادرشده
 • تحویل چک به مشتری

تفاوت چک رمز دار با چک تضمینی

چک تضمین شده رمز دار شهری و چک رمز دار بین بانکی ، به علت وجود کلمه رمز دار در هردو عبارت ، با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

قوانین و مقررات

چک رمز دار بین بانکی چیست ؟

کاربرد این چک برای انتقال پول بین دو بانک است. این چک همانند چک رمز دار شهری ، توسط بانک تضمین می شود. این چک نیز حکم پول نقد را دارد. برای صدور این چک نیز نیاز به دست چک ندارید و باید برای صدور آن از بانک خود درخواست کنید. یکی از تفاوت های چک بین بانکی با چک تضمین شده این است که چک تضمین شده می تواند در وجه حامل صادر شود اما این امکان در چک بین بانکی وجود ندارد و چک بین بانکی حتما باید در وجه شخص گیرنده صادر شود.

همچنین در این چک باید شماره حساب و کد شعبه بانکی که شخص گیرنده چک در آن بانک حساب دارد در چک مشخص شود. برای نقد کردن چک بین بانکی نیز باید به شعبه بانک درج شده در چک مراجعه شود. در این صورت پول در همان روز به حساب مقصد واریز می گردد.

قوانینی در رابطه با صدور چک تضمینی

در طی سال های اخیر برای چک های تضمینی ، قوانین و مقررات جدیدی وضع شده اند.

بر اساس آنچه که اخیرا مصوب شده است همچنان چک تضمینی باید در وجه ذینفع صادر شود و پشت نویسی و انتقال چک به دیگری همچنان ممنوع است. برای صدور و تحویل چک تضمینی باید فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه و در حضور متصدی بانک پر شود و مشخصات و اطلاعات لازم در آن درج شود.

چک تضمینی تنها می تواند در وجه گیرنده صادر شود.

مشخصات گیرنده چک تضمینی بر حسب مورد نیاز باید روی برگ چک مشخص گردد.

وصول چک تضمینی تنها برای گیرنده امکان پذیر است.

ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به افراد دیگر ممکن نیست.

ابطال چک تضمین شده در صورت درخواست متقاضی صدور یا وکیل یا نماینده وی امکان پذیر است و نیازی به ظهرنویسی آن وجود ندارد.

اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک ها مسئول اجرای مفاد این مصوبه هستند.

نحوه ارائه دادخواست برای دعاوی چک تضمینی

در تنظیم دادخواست برای دعوا در رابطه با چک های تضمین لازم به ذکر است که، این امر نیاز به اثبات تخلف، نقض تعهد و اثبات التزام به پرداخت دارد، صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود،

سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می کند.

مجازات دستور عدم پرداخت چک تضمینی

در هنگامی که فرد صادر کننده چک دستور عدم پرداخت چک تضمینی را می دهد ، دارنده چک می تواند نسبت به این دستور اقدام به طرح شکایت نماید. درصورتی‌که دلیل عدم پرداخت اثبات نشود، صادر کننده علاوه بر مجازات مربوطه در ماده 7 قوانین چک، موظف است که تمامی خساراتی که دارنده چک در آن زمان متحمل شده است را پرداخت کند.

زمانی که دستور عدم پرداخت از طرف صادر کننده داده شود، موجودی چک که توسط بانک نگهداری شده مسدود خواهد شد .اگر تا یک هفته، شخص دستور دهنده گواهی شکایت خود را که از دادگاه دریافت کند و به بانک ارائه ندهد، بانک می‌تواند پس از این مدت وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند.

ماده 7 قانون صدور چک

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲)- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

صدور چک تضمینی

نتیجه گیری

چک یک نوع سند مالی است و در بیشتر موارد از آن به عنوان وسیله ی پرداخت در آینده استفاده می شود. پرداختی های چک تضمینی ، توسط خود بانک تضمین می شوند. برای صدور چک های تضمینی نیازی به دسته چک ندارید و می توانید درخواست خود برای دریافت آن را به بانک مورد نظر خود ارائه دهید.همچنین باید بدانید که چک تضمین شده رمزدار شهری با چک تضمینی بین بانکی تفاوت دارد. چک های تضمینی قابلیت مسدود شدن و یا انتقال ندارند. می توانید برای کاستن از مشکلات حسابداری و مالی ، از صورت مغایرت بانکی استفاده نمایید.

در این مقاله از وبسایت وکیل مشهد به صورت کامل اطلاعاتی در زمینه چک تضمینی در اختیار شما کاربران گرامی قرار دادیم.

چنانچه علاقه مند هستید در دیگر زمینه های حقوقی مطالعه بیشتری داشته باشید میتوانید با مراجعه به صفحه وکیل حقوقی در مشهد مقالات بیشتر ید را این زمینه مطالعه نمایید.

تفاوت چک رمز دار با چک تضمینی

چک تضمین شده رمز دار شهری و چک رمز دار بین بانکی ، به علت وجود کلمه رمز دار در هردو عبارت ، با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند.

چک رمز دار بین بانکی چیست ؟

کاربرد این چک برای انتقال پول بین دو بانک است. این چک همانند چک رمز دار شهری ، توسط بانک تضمین می شود. این چک نیز حکم پول نقد را دارد. برای صدور این چک نیز نیاز به دست چک ندارید و باید برای صدور آن از بانک خود درخواست کنید. یکی از تفاوت های چک بین بانکی با چک تضمین شده این است که چک تضمین شده می تواند در وجه حامل صادر شود اما این امکان در چک بین بانکی وجود ندارد و چک بین بانکی حتما باید در وجه شخص گیرنده صادر شود.

 

امتیاز شما به این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button09155802353 تماس بگیرید