طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه با وجود اینکه اصولاً طلاق به درخواست و اراده زوج انجام می شود اما در موارد و شرایطی هم زن می تواند درخواست طلاق را ارائه بدهد حتی اگر همسر او (زوج) با طلاق وی موافق نباشد.

در صورتی که زن و شوهر در درخواست طلاق با هم به توافق (طلاق توافقی) نرسند و زن نتواند حتی با بخشیدن مهریه رضایت همسرش را برای طلاق جلب کند باید یکی از شروط زیر را دارا باشد به دادگاه مراجعه کند و طلاق به درخواست زوجه را ارائه بدهد و در نهایت برای طلاق زن شرایط و راه های ویژه ای وجود دارد که نحوه ارائه و استفاده از آن در فقط می تواند توسط یک وکیل باتجربه برای طلاق است.

طلاق به درخواست زوجه یکی از دشوارترین دعاوی خانواده می باشد زیرا طبق قانون حق طلاق در دستزوج است و زوجه برای طلاق باید دلایل محکمی برای ارائه داشته باشد و سختی زندگی با همسرش را به دادگاه اثبات نماید تا بتواند به صورت یکطرفه رأی طلاق را اخذ نماید.

در چه صورتی زن می تواند درخواست طلاق به دادگاه ارائه دهد؟

با توجه به اینکه قانون حق طلاق را به مرد داده است اما در مواردی زن هم می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه دهد از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. در صورتی که زمان عقد در عقد نامه شروطی تعیین شده باشد و در صورتی که مرد به تعهدات خود عمل نکرده باشد زن حق طلاق را دارد و در صورت اثبات اینکه مرد به شروط ضمن عقد عمل نکرده است در دادگاه زن حق طلاق را می تواند از آن خود کند.
 2. در صورتی که زوج از دادن نفقه به زوجه خودداری می کند و پرداخت نفقه از طرف زوج امکانپذیر نباشد و یا در مورادی که شوهر از دادن نفقه عاجز و ناتوان باشد.
 3. در صورتی که ادامه زندگی برای زوجه، موجب عسر و حرج زوجه باشد و در دادگاه این مسئله اثبات گردد.
 4. شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر کدام از آنها به تشخیص دادگاه، می توان حق طلاق را به زوجه داد و بدون نیاز به حضور و موافقت زوج و با اجازه دادگاه، می تواند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری شود.
 5. داشتن وکالت بلاعزل طلاق
 6. غیبت زوج بیشتر از 4 سال     

1. عدم پرداخت نفقه زوجه

یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که زوج، حاضر به پرداخت نفقه که از وظایف وی است نباشد و یا به دلیل فقر و تنگدستی توان پرداخت نفقه را نداشته باشد طبق قانون مدنی در صورتی که زوجه بتواند خودداری زوج از پرداخت نفقه و یا عجز او را در پرداخت به دادگاه ثابت نماید. دادگاه زوج را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم ابلاغ شده را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده دادگاه اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

برای درخواست طلاق از سوی زن، به دلیل عدم پرداخت نفقه، رعایت شروطی لازم است. ابتدا لازم است زن، شخصاً یا توسط وکیل خود، جهت طرح دعوی مطالبه نفقه به دادگستری مراجعه کند. در این حالت، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، شوهر را به پرداخت نفقه زن، محکوم می نماید.

2. عسر و حرج زوج

شاید بتوان گفت مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه، طبق ماده 1130 قانون مدنی، زوجه این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد.

عسر و حرج به معنای ایجاد سختی و مشقت تحمل ناپذیر می باشد که اگر زوجه در زندگی مشترک دچار سختی و مشقت زیاد شود به صورتی که قابل تحمل نباشد و اگر بتواند آنها را در دادگاه اثبات نماید، زوجه حق طلاق پیدا می کند. لازم به ذکر است عسر و حرج باید در زمان طرح دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد و حکم طلاق وسیله ای برای رهایی زوجه از این وضعیت باشد از آن جمله:

 • ازدواج مجدد زوج بدون اجازه همسر اول
 • اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی
 • عدم رابطه زناشویی و تمکین از سوی زوج
 • ترک انفاق و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه
 • سوء معاشرت و فساد و فحشا و داشتن روابط نامشروع
 • سوء قصد به جان زوجه و سوء رفتار علیه زوجه و تکرار ضرب و شتم زوجه
 • مشکلات جنسی و عدم باروری زوج
 • غیبت یا مهاجرت یا ترک زندگی مشترک حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون داشتن عذر موجه
 • محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر
 • ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا هر بیماری صعب العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل نماید.

در صورتی که یکی از ادله اثبات عسر و حرج زوجه، در دادگاه مطرح و مورد قبول قاضی دادگاه، قرار بگیرد، دادگاه رای به الزام زوج به طلاق، صادر خواهد نمود. در حکم دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر موارد تعیین خواهد شد. همچنین تکلیف فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها نیز در حکم دادگاه، مشخص می‌شود.

3. غیبت طولانی مدت زوج

بر اساس ماده 1029 قانون مدنی به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند. غایب مفقود الاثر، به کسی گفته می‌شود، که از زمان خروج وی از محل زندگی اش، مدت زیادی گذشته باشد و هیچ اطلاعی از وی در دسترس نباشد. در قانون مدنی، شرط چهار سال تمام غیبت شخص که هیچ اثری از وی به دست نیاید، از مواردی است که، طلاق به درخواست زوجه، قابل پذیرش می‌باشد.

طلاق به درخواست زوجه

4. شروط های دوازده گانه ضمن عقد:

شرط های در هنگاک ازدواج در عقدنامه درج شده است که در صورت تحقق هر کدام از آن ها، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. استفاده از این شروط ضمن عقد به عنوان دلیل برای طلاق به درخواست زوجه، پیچیدگی های خاصی را دارا می باشد که مشورت با یک وکیل طلاق را ضروری می کند.

 • خودداری زوج از پرداخت نفقه به زوجه
 • سوء رفتارهای زوج در حدی که غیرقابل تحمل باشد.
 • بیماری صعب العلاج زوج که غیرقابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجع کند.
 • در صورتی که شوهر دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود.
 • اشتغال زوج به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زوجه لطمه بزند.
 • محکومیت شوهر به 5 سال حبس یا بیشتر
 • اعتیاد زوج به مواد مخدر به شکلی که زندگی مشترک را مختل کند.
 • چنانچه زوج 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.
 • محکومیت قطعی زوج به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زوجه
 • ناباروری مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک
 • در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود.
 • ازدواج مجدد زوج بدون اجازه زوجه.

5. داشتن وکالت نامه طلاق

یکی از شروطی که میتوان در زمان عقد تعیین کرد گرفتن حق طلاق است که امروزه رواج پیدا کرده است.

موارد مهم قابل ذکر در وکالتنامه طلاق زوجه یا حق طلاق به زوجه

در بعضی از موارد دیده می شود زن تنها حق طلاق از طرف مرد دارد بدون اینکه در این خصوص وکالتنامه ای تنظیم گردد باید بدانید تنها داشتن حق طلاق چه در عقدنامه و چه در دفاتر اسناد رسمی هیچ اختیاری در طلاق به زوجه نمی دهد بلکه زن باید وکالت در طلاق از طرف مرد داشته باشد تا بتواند بدون دغدغه و به راحتی طلاق بگیرد. اما موراد مهمی باید در وکالتنامه درج گرد تا مشکلی در صدور حکم طلاق به وجود نیاید از آن جمله:

 1. در ابتدا زوجین جهت تنظیم وکالتنامه باید به دفاتر اسناد رسمی با در دست داشتن مدارک خود: شناسنامه، کارت ملی و عقدنامه مراجعه نمایند.
 2. وکالت به صورت بلاعزل تنظیم گردد.
 3. حق توکیل به غیر داده شود جهت انتخاب وکیل از جانب مرد.
 4. حق انواع طلاق داده شود.
 5. حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و حق اسقاط اعتراض تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.
 6. اسقاط حق رجوع از بذل و قبول مابذل.
 7. حق اجرای صیغه ی طلاق و ثبت و تنفیذ طلاق و امضای طلاق نامه در هریک از دفاتر طلاق و مطلقه نمودن زوجه داده شود.
 8. به صورت توافقی در خصوص حقوق مالی زوجه از جمله مهریه، نفقه گذشته و حال و آینده، اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، جهیزیه نیز میتوان تصمیم گیری کرد و قید بذل و قبول مابذل مهریه و دیگر حقوق مالی زوجه.
 9. حق مراجعه به هر یک از مراجع قضایی، داوری و مشاوره، آزمایشگاه، اخذ نامه عدم انصراف از طلاق و اخذ گواهی عدم امکان سازش.
 10. در صورت توافق تصمیم گیری در خصوص حضانت و نحوه ملاقات و نفقه فرزند.
 11. حق انتخاب وکیل دادگستری و اسقاط حق عزل وکیل.

مراحل و مدارک لازم جهت درخواست طلاق به درخواست زوجه

 • شناسنامه و کارت ملی
 • سند ازدواج یا رو نوشت از آن
 • تنظیم دادخواست طلاق به درخواست زوجه در دفاتر خدمات قضایی
 • ارجاع دعوا به یکی از شعبات دادگاه خانواده در نزدیکی محل زندگی
 • مشخص شدن وقت رسیدگی و ارائه دلایل و اثبات آن
 • ارجاع دعوا به داوری جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش
 • در برخی از موارد درخواست نظر پزشکی قانونی
 • صدور حکم طلاق و در صورت قطعی شدن اجرای صیغه ای طلاق

مزایای استفاده از وکیل در طلاق به درخواست زوجه

یکی از مهترین و سخت ترین دعاوی خانواده، دعوای طلاق به درخواست زوجه می باشد زیرا اثبات هر کدام از شرایط توسط زوجه و اخذ رأی به نفع زوجه در دادگاه بسیار دشوار می باشد که حتماً زوجه در این خصوص باید وکیل طلاق را انتخاب نماید تا به نتیجه مطلوب برسد زیرا این دعوا یکی از تخصصی ترین دعاوی است که وکیل خانواده باید راه های اخذ رأی به نفع موکل را بداند.

با توجه به پیچیدگی پرونده های اثبات تخلف شوهر یکی از شرایط مندرج در عقدنامه و یا مشمول قانون مدنی مبنی بر حق طلاق زوجه، تنظیم دادخواست و لوایح، توسط وکیل بر مبنای حقوقی استوار است و از اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد. از مزایای آن می توان به عدم نیاز به حضور زوجه در هیچ یک از مراحل رسیدگی، عدم نیاز به حضور زوجه جهت اجرای صیغه ای طلاق و امکان تعویض شناسنامه توسط وکیل اشاره کرد.

در بسیاری از مواقع زوجه برای عدم روبرو شدن با زوج نیاز به وکیل طلاق دارد تا بتواند تمام مراحل طلاق توافقی را از صفر تا صد در اختیار وکیل طلاق بگذارد.

در واقع به دلیل پیچیده بودن و داشتن مراحل طولانی و متعدد طلاق به درخواست زوجه بهتر است هر یک از زوجین برای خود وکیل طلاق خوب انتخاب نمایند زیرا از مزایای داشتن وکیل طلاق این است که وکیل طلاق تمام مراحل دعوای طلاق را می داند و می تواند در کمترین زمان دعوا را به نتیجه برساند همچنین وکیل طلاق زوجه با توجه به تخصص داشتن در امور طلاق تمام قوانین مربوطه را می داند و می تواند دعوا را با بهترین نتیجه به نحو موکل به اتمام برساند.

 

در این مقاله از وکیل مشهد سعی کردیم به صورت کامل اطلاعاتی در زمینه طلاق به درخواست زوجه در اختیار شما کاربران عزیز قرار دهیم.

همچنین شما میتوانید جهت مطالعه بیشتر در زمینه حقوق خانواده به وکیل خانواده مشهد مراجعه کنید.

در صورتی نیاز به وکیل خانواده در مشهد میتوانید در صفحه مشاوره رایگان وکالت درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید تا کارشناسان وکیل اگاه با شما تماس بگیرند.

در چه صورتی زن می تواند درخواست طلاق به دادگاه ارائه دهد؟

در صورتی که زمان عقد در عقد نامه شروطی تعیین شده باشد و در صورتی که مرد به تعهدات خود عمل نکرده باشد زن حق طلاق را دارد و در صورت اثبات اینکه مرد به شروط ضمن عقد عمل نکرده است در دادگاه زن حق طلاق را می تواند از آن خود کند.
 1. در صورتی که زوج از دادن نفقه به زوجه خودداری می کند و پرداخت نفقه از طرف زوج امکانپذیر نباشد و یا در مورادی که شوهر از دادن نفقه عاجز و ناتوان باشد.
 2. در صورتی که ادامه زندگی برای زوجه، موجب عسر و حرج زوجه باشد و در دادگاه این مسئله اثبات گردد.

موارد مهم قابل ذکر در وکالتنامه طلاق زوجه یا حق طلاق به زوجه چیست؟

در ابتدا زوجین جهت تنظیم وکالتنامه باید به دفاتر اسناد رسمی با در دست داشتن مدارک خود: شناسنامه، کارت ملی و عقدنامه مراجعه نمایند.
 1. حق توکیل به غیر داده شود جهت انتخاب وکیل از جانب مرد.
 2. حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و حق اسقاط اعتراض تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی.
 3. اسقاط حق رجوع از بذل و قبول مابذل
5/5 – (10 امتیاز)

Comments

3 پاسخ به “طلاق به درخواست زوجه”

 1. […] فرصت برای زوجه شود، وکیل آگاه پیشنهاد می کند، مقاله «طلاق به درخواست زوجه» را مطالعه […]

 2. […] مثال توجه کنید: در صورتی که مردی برای مدت سه ماه تمام نفقه زن خود را نپردازد، نفقه سه ماه گذشته زن، تحت عنوان نفقه […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکیل 09155802353 Call Now Button09155802353 تماس بگیرید